четвер, 27 лютого 2014 р.

200-річчю Т. Г Шевченка присвячується.


  
   Шевченкове слово має великий вплив на формування світогляду усіх поколінь, в тому числі і молоді. В КЗ «Нижньосірогозька центральна  районна  бібліотека»  організовано  книжково – ілюстративну  виставку   «Віч – на віч з  Шевченком»   та віртуальну виставку «Вічне і  живе  Шевченкове  слово», які присвячені життю і творчості генія українського народу Тараса Шевченка. Ми пропонували читачам нашої бібліотеки переглянути її за допомогою комп'ютерів. Наші користувачі з радістю поповнили свої знання про Тараса Григоровича Шевченка. Прийняли участь у даному заході читачі різного віку: від школярів до пенсіонерів, і жоден з них не залишився байдужим, дізнавшись багато нового про Тараса Шевченка як людину, поета, художника, громадського діяча.
   З  метою популяризації  творчості  видатного  діяча  української  літератури пропонуємо  вашій  увазі віртуальну книжкову  виставку літератури, присвячену життю і творчості   Тараса  Шевченка.
   На  виставці  представлена  література із  фондів  нашої  бібліотеки, яка  познайомить вас з  творчістю  великого українського  поета,письменника, художника Т.Г.Шевченка та  літературою  про нього.

                                            

Розділ 1. «На перехресті муз і  долі »
                            
«Ми чуємо тебе,Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душі окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.»

                                                                                      В.Симоненко       
        Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2003 -
Т. 1 : Поезія, 1837 - 1847 / ред. В. С. Бородін ; упорядкув. та ком. І. Д. Бажинова та ін. - 2003. - 783 с.

Видання, автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у 12 томах». Друкуються поетичні твори з 1837-1848р.р.

Шевченко, Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Т. Г. Шевченко ;  передм. П. Мовчан ; упоряд. С. Гальченко ; ред. В. Клічак ; прим. Є. Нахліка. - К. : Просвіта, 2004. - 687 с.

    Видання містить вірші,поеми,створені великим українським поетом Т.Г.Шевченко у період з 1837-1861р. Твори розміщені в тій хронологічній послідовності,в якій їх
написано.
Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Шевченко; худ. А. Лєнчик. — Харків: Фоліо, 2005. — 350 с. — (Українська класика).

В наше видання увійшли всі вірші та поеми великого українського поета Т. Г. Шевченка (1814—1816), що передбачені програмою середньої школи, включаючи твори для позакласного читання. Представлені твори дають досить повне уявлення про творчість поета, яка піднесла українську літературу до світового рівня.


                                                      Шевченко, Т. Г. Художник: Повісті / Худож. О. М. Застанченко. — К.: Молодь, 1985. — 368 с.

                                  Розділ 2. «Він  вчив любити Україну »
Шевченко, Т. Г. "Я так люблю її, я так люблю..." : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М. Павлюка ; вступ. стаття М. Жулинський ; прим. М. Пвлюка. - К. : Либідь, 2004. - 704 с : ілюстр.

У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника.

Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 824 с. - (Літературні класики України.
Поетична поличка "Перуна". Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.


Шевченко, Т. Три літа : поезії : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; уклад., передм. та прим. В. Є. Шубравського ; худ. оформ. В. І. Юрчишина. - К. : Веселка, 1987. - 191 с. : ілюстр.

Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотиви народної боротьби за волю. Твори супроводжуються репродукціями графіки,
малярства та автографів Тараса Шевченка.


         Шевченко, Т. Повести / Т. Шевченко ; предисл. Ю. А. Ивакина ; прим. В. С. Бородина ; худ. В. Василенко. - К. : Дніпро, 1983. - 456 с. : ил. - (Школьная библиотека).


Повісті великого українського поета, революціонера-демократа Т. Г. Шевченка (1814-1861), відтворюють ідейну боротьбу проти кріпосницького ладу. Це цікавий біографічний матеріал, що розкриває внутрішній світ письменника.
                         
Розділ 3. «Живопис як  поклик душі»

                                                                     
                      «… живу, учусь,
                        нікому не кланяюсь»
                                  Т.Г.Шевченко
Національний музей Тараса Шевченка:(Альбом)/ Упор.: Т.Андрущенко, С.Гальченко – К.:Мистецтво,2002. – 224с.,іл..

Альбом  представляє  значну частину мистецької  колекції творів Т.Г.Шевченка, рукописи його поезій. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого  сфокусувала в  собі буття. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарямия  українського народу на  всі  часи.
Вічний як народ. Не вмирає душа наша, не вмирає воля…: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка. –К.: Либідь, 1998. – 272 с.
     В книзі висвітлено сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогадиАнтонович Д.В. Шевченко – маляр. –К.: Україна, 2004. – 272 с.
       В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов художника до України.
Іван Франко. Шевченкознавчі  студії / Упор. М.Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. 472с.

  У книзі  зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які  друкувалися від 80-х років ХІХ ст.. до перших  десятиліть ХХ ст. в  українських, польських, німецьких та ін. виданнях.
Розділ 4. «Я чую твій голос безсмертний , Тарасе!»
                                                                        
                                                                 «Над широким Дніпром у промінні блакить
                                                                   і висока і тиха могила.
                                                                  В тій могилі співець незабутній лежить,
                                                                 що народу віддав свої сили…»

В.Сосюра


Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка : монографія / П. Зайцев. - 2-е вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.

Дзюба, І. Тарас Шевченко : зб. біогр. інформації / І. Дзюба ; під заг. ред. В. А. Смолія ; редкол.: В. Литвин (голова) [та ін.]. - К. : Альтернативи, 2005. - 704 с.

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Яцюк, В. Таїна шевченкових світлин / В. Яцюк ; ред. В. М. Карпелюк ; Т-во зв'язків з українцями за межами України (Товариство "Україна"). - К. : КВІЦ, 1998. - 88 с.
У виданні висвітлюється історія появи на світ прожиттєвих фотопортретів Тараса Шевченка та знімків з його авторепортерів з дарчими написами поета.

Костенко А. За горами, за горами: художньо-документальна оповідь. –К.: Рад. письменник, 1984. – 455 с.
Книга присвячується життю і творчості письменника під час заслання, його участі в наукових експедиціях на Аральському морі та в горах Каратау і Актау.

      «Я дуже щиро Вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників /Упоряд., передм. О.В.Ковалевського. –Х.: Прапор, 2004. – 352 с.
Основою збірника стала повість В.М.Репніної (1808-1891) про Т.Г.Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена - П.Куліш, М.Костомаров, І.Тургенев, М.Лєсков та ін..

Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. /Вступ. Слово Л.І.Андрієвського. Упоряд. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. –К.: Криниця, 2003. – 288 с.
Це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини. Ця книга має теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т.Г.Шевченка в навчанні та повсякденному  житті.

Немає коментарів:

Дописати коментар