Правила користування

                                        Правила користування

1.Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки  з користувачами, визначають їх права і обов'язки у відповідності з Конституцією України, Законом України  "Про бібліотеки і бібліотечну справу”  та  "Типовими правилами користування бібліотеками  в Україні” ( наказ Міністерства культури і мистецтв  України № 275 від 5.05.99р.); Законом України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " з внесенням змін та доповнень від 21 травня 2009р. № 1388 – VI .
2. Нижньосірогозька центральна районна бібліотека здійснює свою діяльність на засадах загальнодоступності і рівних можливостей для всіх груп населення в одержанні бібліотечних послуг.
3. Бібліотечне обслуговування здійснюється на абонементі, у читальному залі, на юнацькій кафедрі, через міжбібліотечний абонемент та Інтернет – центр.
4. Користувачі бібліотеки мають право:
- безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково- пошуковий апарат;
- безкоштовно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- одержувати інформацію з інших бібліотек через МБА;
- користуватися послугами Інтернет- центру;
- брати участь у всіх заходах, які проводить бібліотека;
- висловлювати свою думку про діяльність книгозбірні, вносити пропозиції щодо покращення її роботи.
5. Користувачі забов'язані  дотримуватись Правил користування бібліотекою.
6. Користувачі, які порушили Правила, несуть відповідальність перед бібліотекою згідно з чинним законодавством України.
7. Бібліотека визначає:
- зміст, напрями та форми своєї діяльності;
- джерела комплектування фондів;
- види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачем бібліотеки.
8. Бібліотека має право запроваджувати платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.1997 р.
9. Книгозбірня забов'язана:
- вивчати та максимально задовольняти запити користувачів;
- дбати про культуру обслуговування;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів;
- задовольняти, за бажанням відвідувачів, потреби в створенні при бібліотеці  читацьких обє'днань, клубів за інтересами;
- враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.

Бібліотека працює щодня: з 8 до 17 год.

Вихідний - НЕДІЛЯ.

Немає коментарів:

Дописати коментар